Η εταιρία Louloudis Electrical Applications, στα πλαίσια των υπηρεσιών της, πάντοτε με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, ανέλαβε το έργο της συντήρησης των Υποσταθμών σε 30 υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, πανελλαδικά.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές καλής λειτουργίας στον εξοπλισμό υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς και όλες τις μετρήσεις και ρυθμίσεις με πιστοποιημένο ψηφιακό όργανο ακριβείας της εταιρίας Elemco.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών δόθηκαν Πιστοποιητικά Συντήρησης και προτάσεις για την βελτίωση των Υποσταθμών όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Υπηρεσίες συντήρησης

Η Louloudis Electrical Applications βρίσκεται πάντα κοντά στους πελάτες της, με συνέπεια και ταχύτητα, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης κάθε ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για την σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εταιρία μας έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2008.