Η εταιρία μας έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας:

BS EN ISO 9001:2008.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται σε:

Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανικών αυτοματισμών. Εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης.

Υπηρεσίες συντήρησης

Η Louloudis Electrical Applications βρίσκεται πάντα κοντά στους πελάτες της, με συνέπεια και ταχύτητα, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης κάθε ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για την σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εταιρία μας έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2008.