Σκοπός της Louloudis Electrical Applications είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και υιοθέτηση καινοτομιών, καλύπτοντας κάθε είδους βιομηχανική ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Συντήρηση Γεννητριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

  • Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας
  • Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα μεταγωγής και ελέγχου για την σωστή λειτουργία και προστασία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Εγκατάσταση & συντήρηση υποσταθμών

  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης
  • Κατασκευή Υποσταθμών Μέσης τάσης, ακροκιβωτίων και μουφών σε καλώδια μέσης τάσης.
  • Προγραμματισμό, έλεγχο και δοκιμή καλής λειτουργίας εξοπλισμού υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης
  • Προγραμματισμό και έλεγχο καλής λειτουργίας Ηλεκτρονόμων Μέσης Τάσης
  • Μετρήσεις διηλεκτρικής αντοχής καλωδίων Μέσης Τάσης & μετασχηματιστών, αντίστασης Γείωσης Υποσταθμών
  • Μετρήσεις Αέργου και Πραγματικής Ισχύος
  • Εγκατάσταση Μετρητών Ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας

Υπηρεσίες συντήρησης

Η Louloudis Electrical Applications βρίσκεται πάντα κοντά στους πελάτες της, με συνέπεια και ταχύτητα, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης κάθε ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για την σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εταιρία μας έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2008.